Переміщення культурних цінностей через державний кордон України. На що звертати увагу, здійснюючи митний контроль.

Листом Державної митної служби від 23.03.2022 року №08-1/16/7/1582 особовий склад митниць зорієнтовано щодо вжиття заходів для недопущення незаконного вивозу культурних цінностей за межі митної території України.

У зв’язку з цим інформуємо, що відповідно до діючого законодавства предмети культурного призначення, які переміщуються через митний кордон України поділяються на три групи:

  1. Заборонені до переміщення.
  2. Обмеженні до переміщення.
  3. Вільні до переміщення.

Заборонені до переміщення цінності це предмети включені до Музейного фонду України, Національного архівного фонду, а також предмети, які знаходяться у розшуку.

Музейні предмети та архівні документи, як правило, мають позначки відповідного зберігання: інвентарні номери, відбитки печаток (штампів) і т.п. З предметами, які знаходяться у розшуку можна познайомитися у відповідних базах даних:

«Розшукові обліки МВС України» (https://wanted.mvs.gov.ua/searchart/ Доступ не потребує реєстрації, але не завжди присутній в сучасних умовах)

База даних Інтерполу (https://www.interpol.int/Crimes/Cultural-heritage-crime/Stolen-Works-of-Art-Database. Доступ потребує попередньої реєстрації).

Обмеженні до переміщення предмети культурного призначення переміщуються через митний кордон України за наявності дозволу Міністерства культури та інформаційної політики України. Таким дозволом може будь-який з наступних документів:

  1. Свідоцтво.
  2. Експертний висновок.
  3. Паспорт на смичковий інструмент або смичок.

Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей видає Міністерство культури та інформаційної політики України. В електронному вигляді Свідоцтво дублюється на веб-порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

Експертний висновок уповноважені видавати фахівці закладів культури визначених наказом Міністерства культури № 267 від 31.03.2017 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0529-17#Text ).

Паспорт на смичковий інструмент (смичок) передбачений для скрипки, альта, віолончелі, контрабаса та віоли. Видавати такій документ уповноваженні експерти з наказу Міністерства культури № 267 від 31.03.2017 року, визначені для експертизи музичних інструментів.

Для ідентифікації предметів дозвільні документи супроводжуються фотографіями предметів.

Вільні до переміщення предмети культурного призначення переміщуються без дозвільних документів. Перелік таких предметів, визначено у додатку № 1 наказу Міністерства культури № 258 від 22.04.2002 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0571-02#top ). Основну групу таких предметів складають предмети побуту масового і серійного виробництва, створені після 1950 року (меблі, килими, посуд, іграшки, ювелірні вироби та інш).

Також вільно вивозяться з території України наступні предмети:

Твори друку, видані після 1945 року (книги, журнали, періодичні, нотні, картографічні, образотворчі видання, брошури, рекламні видання та інш.);

Музичні інструменти, виготовлені після 1950 року (за наявності документа: фабричного паспорту,  торгової квитанції, чеку, ярлику на інструменті тощо);

Вітчизняні та зарубіжні монети, паперові грошові знаки, виготовлені після 1960 р.

Для отримання консультативної допомоги, щодо визначення належності предмета до обмежених до вивозу через митний кордон України або таких, які вільно переміщуються, варто звертатися до експертної установи визначеної наказом Міністерства культури № 267 від 31.03.2017 року. Майже всі зазначені установи мають в мережі Інтернет свої веб-сторінки з контактними даними.

Для отримання інформаційної допомоги щодо правил переміщення предметів культурного призначення через митний кордон України можна звертатися до ДСПКЗ (р.т. 8-0382 78-49-99, або ІР зв’язок 499-01-16)

You are currently viewing Переміщення культурних цінностей через державний кордон України. На що звертати увагу, здійснюючи митний контроль.