Курс для працівників підприємств, відповідальних за митні питання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

спеціального курсу для працівників підприємств, відповідальних за митні питання (з питань відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора та умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення) за темою: «Основні засади здійснення митної справи»

№ 3/П

Назва модулів, тем

Переглянути

1

Загальні засади здійснення митної справи

1.1

Основні акти законодавства, що регулюють порядок переміщення, митного контролю та оформлення товарів, у тому числі міжнародні. Визначення основних положень та термінів

1.2

Митний статус товарів

1.3

Види договорів у сфері зовнішньоекономічної діяльності

1.4

Поняття зони митного контролю. Місця доставки товарів та транспортних засобів

1.5

Принцип «Єдиного вікна»

1.6

Система управління ризиками при здійсненні митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

1.7

Способи та умови забезпечення зобов’язань перед органами Держмитслужби

1.8

Авторизований економічний оператор

1.9

Облік осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань митної справи

1.10

Основні положення Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи

2

Митний контроль та митне оформлення

2.1

Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа. Форми бланків ЄАД та їх розподіл

2.2

Типи митних декларацій на бланку ЄАД та їх застосування

2.3

Заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа

2.4

Виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку ЄАД

2.5

Внесення змін, відкликання або визнання недійсною митної декларації на бланку ЄАД

2.6

Види митних режимів, умови поміщення товарів у митні режими, особливості застосування

2.7

Порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень. Митні формальності при доставці товарів, які перевозяться під митним контролем до місця призначення. Документи контролю за переміщенням

2.8

Перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародних дорожніх перевезень (МДП)

2.9

Використання книжок А.Т.А при переміщенні товарів через митний кордон

2.10

Застосування уніфікованої митної квитанції

2.11

Форми митного контролю

2.12

Порядок проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення

2.13

Взяття проб (зразків) товарів органами Держмитслужби для проведення експертних досліджень

2.14

Зберігання товарів і транспортних засобів під митним контролем. Склади тимчасового зберігання

2.15

Порядок виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи

3

Митно-тарифне та нетарифне регулювання, справляння митних платежів

3.1

Заходи офіційного контролю. Порядок здійснення попереднього документального контролю

3.2

Заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

3.3

Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України

3.4

Квотування. Ліцензування, ліцензії та їх види

3.5

Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю. Ідентифікація товарів подвійного призначення

3.6

Здійснення державного контролю нехарчової продукції

3.7

Загальні положення щодо митних платежів (мито, акцизний податок, податок на додану вартість). Порядок нарахування та сплати митних платежів

3.8

Гармонізована система опису і кодування товарів. Митний тариф України, основні правила інтерпретації УКТЗЕД

3.9

Застосування міжнародних торгових правил ІНКОТЕРМС в митній справі

3.10

Декларування митної вартості. Методи визначення митної вартості. Коригування митної вартості

3.11

Країна походження товару та критерії достатньої переробки товару. Підтвердження країни походження товару

3.12

Плата за виконання митних формальностей митницями поза місцем їх розташування або поза робочим часом

3.13

Оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються через митний кордон України залежно від обраного митного режиму

4

Запобігання контрабанді та боротьба з порушеннями митних правил

4.1

Порушення митних правил як адміністративне правопорушення

4.2

Контрабанда як злочин

Авторські права © 2021 Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби. Усі права захищені.