Інформація та документи передбачені
Законом України "Про освіту"

Положення про Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби від 23.10.2019 №18 (зі змінами)

Ліцензія на провадження освітньої діяльності серія АЕ №636373 від 21.05.2015

Структура Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби

Наказ Держмитслужби від 15.04.2024 № 216 "Про організацію підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Держмитслужби та її територіальних органів у 2024 році"

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Мова (мови) освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Результати моніторингу якості освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Навчання, підготовка, підвищення кваліфікації слухачів здійснюється на безоплатній основі. Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби включений до реєстру неприбуткових установ та організацій (рішення № 2022254600008 від 23.01.2020 року).

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення не надає додаткових освітніх послуг.

Правила внутрішнього розпорядку учасників спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби, затверджений наказом ДСПКЗ від 24.12.2021 №648

План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти

Порядок подання розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладах освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Кошторис

Присяга державного службовця, Кодекс та Правила етичної поведінки в Державній митній службі України, затверджений наказом Держмитслужби від 02.09.2021. №668

Наказ №577 "Про організацію професійного навчання посадових осіб Держмитслужби та її територіальних органів"